SPAC

For os er borgeren i centrum

SPAC tilbyder hjælp og/eller vejledning til både unge og voksne, §85 borger ieget hjem eller bo tilbudslignende foranstaltninger.

Vi laver både kortere eller længere aflastningstilbud, hvor borgere f.eks. er opsagt i botilbud eller i en periode måske ikke fungerer i eget hjem.

 

Vi tilbyder netværksgrupper og vikarløsninger tilegnet den enkelte borger.

Derudover tilbyder vi kurser, foredrag, oplæg samt konsulentbistand til borgere, pårørende og til forvaltningen.

Vi giver støtte fra de lettere til de særligt svære sager.